Szolgáltatásaink

Bár tevékenységünket főként az alábbiakban bemutatott jogterületeken látjuk el, de az itt olvasható felsorolás hangsúlyozottan nem teljes körű, ami azt jelenti, hogy amennyiben itt nem talál választ a kérdésére úgy az alábbiaktól függetlenül valószínű, hogy tudunk Önnek segíteni, ezért mindig forduljon hozzánk bizalommal.


Ingatlan és társasházi jog

Ingatlant érintő bármilyen szerződések – jellemzően adásvétel, ajándékozás, bérlet – más okiratok szerkesztése, az ingatlanokkal összefüggő földhivatali, adóhatósági ügyintézés. Termőföld adásvétel lebonyolítása.

Társasház alapítása, alapító okirat módosítása. Társasházi közgyűlések lebonyolítása. Képviselet a közös költség hátralék beszedésére irányuló eljárásokban, jelzálogjog bejegyzése a hátralékos tulajdonostárs ingatlanára.

Társasági jog

Gazdasági társaságok alapítása, társasági szerződésük módosítása. Tevékenységük során nyújtott általános jogi képviselet. Közreműködés gazdasági társaságok végelszámolásában vagy felszámolásában. Gazdasági társaságok egyesülése, szétválása, társasági formaváltása. Kereskedelmi, vállalkozási, kivitelezési szerződések készítése.

Családjog

Képviselet házassági bontóperekben, szülői felügyelet gyakorlását szabályozó, illetőleg a közös vagyon megosztására irányuló perekben. Közreműködés a házassággal, a házastársi közös vagyonnal összefüggő megállapodások megkötésében.

Követeléskezelés

Jogi képviselet a különböző jogcímeken keletkezett tartozások behajtása iránti eljárásokban kezdve a fizetési felszólítástól, a fizetési meghagyásos és bírósági eljáráson keresztül egészen a végrehajtási eljárásig bezárólag. Segítségnyújtás a kártérítési igények érvényesítésében.

Peres képviselet

Képviselet a különböző peres eljárásokban az itt felsorolt jogterületből fakadó jogviták bármelyikében. Ennek során beadványokat szerkesztünk, részt veszünk a tárgyalásokon és más eljárási cselekményeken, messzemenőkig képviseljük Megbízónk érekeit.

Munkajog

Munkaszerződések, más munkajogi iratok szerkesztése. Képviselet bármelyik oldalon a munkaviszonyból fakadó jogvitákban.